ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Α.Σ. Επισκοπής για τις ανάγκες διακίνησης των προϊόντων εσοδείας 2017,  δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους, έως την 05 /05/2017 :
α) Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
β) Παραλήπτες.
γ) Προσωπάρχη
δ) Φύλακες – Αποθηκάριους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν την αίτηση και αν διαθέτουν βιογραφικό σημείωμα στο email info@asepiskopis.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23320 44494 και 23320 44770.

Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο     Πρόεδρος
Λογγιζίδης Δημήτριος