ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Α.Σ. Επισκοπής ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για υλικά συσκευασίας έως την Παρασκευή 05/05/2017 .
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23320 44494 και 23320 44770.

Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο     Πρόεδρος
Λογγιζίδης Δημήτριος