ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Α.Σ. Επισκοπής ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για

α) μεταφορά προιόντων από την έδρα του Συν/σμού προς ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και

β) από την έδρα του Συν/σμού προς βιομηχανίες μεταποιησης.

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών η Παρασκευή 05/05/2017.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23320 44494 και 23320 44770.

Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο     Πρόεδρος
Λογγιζίδης Δημήτριος