ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΛΛΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ & ΤΕΛΑΡΩΝ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Α.Σ. Επισκοπής ανακοινώνει ότι δέχεται κλειστές οικονομικές προσφορές από ενδιαφερόμενους να αναλάβουν το παλλετάρισμα των τελλάρων (διαστάσεων 46Χ27 cm) και την εκφόρτωση πλαστικών κλουβών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως την Παρασκευή 05/05/2017 στα γραφεία του Συνεταιρισμού , τις ώρες λειτουργίας του .
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23320 44494 και 23320 44770.

 

Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο     Πρόεδρος
Λογγιζίδης Δημήτριος