ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ FRUITLOGISTICA 2017

Συμμετοχή του συνεταιρισμού στην έκθεση FRUITLOGISTICA στο Βερολίνο