Συμμετοχή του συνεταιρισμού στην έκθεση FRUITLOGISTICA στο Βερολίνο